X

نشست صميمانه مدير مجتمع با پرسنل خدوم حوزه خدمات اداري

رویدادهای خبری

16

اولین دوره انتخابات نماینده کارکنان در مجتمع دارویی درمانی هلال ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران در این دوره تعداد هفت نفر از کارکنان مجتمع در این انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت نمودند که در آن دو نفر با رای اصلی و علی البدل اتنخاب شدند.

در مورخ 16 آبان ماه سال 1402 این انتخابات با مشارکت پرشور  با حضور نماینده ای  از اداره کار و مدیران و هیات موسس در حضور تعداد کثیری از پرسنل فهیم و دلسوز در سالن امفی تئاتر مجتمع دارویی درمانی هلال ایران به صورت رسمی و قانونی برگزار شد.

در پایان پس از شمارش آرا و مشخص شدن افراد منتخب سرکار خانم داداش نژاد به عنوان نماینده کارکنان و سرکار خانم مهدوی به عنوان علی البدل معرفی شدند.   

Actions: E-mail | Permalink |
دی ان ان