X

نشست صميمانه مدير مجتمع با پرسنل خدوم حوزه خدمات اداري

رویدادهای خبری

06

طاهری جبلی طی حکم جداگانه ای محمد صالح جلیلی را به عنوان سرپرست روابط عمومی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران منصوب کرد .

در متن این ابلاغ امده است :جناب آقای محمد صالح جلیلی با عنایت به تعهد ، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست روابط عمومی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران منصوب می شوید.

Actions: E-mail | Permalink |
دی ان ان