X

نشست صميمانه مدير مجتمع با پرسنل خدوم حوزه خدمات اداري

رویدادهای خبری

03
کارگاه سلول درمانی و بیماریهای پوستی در تاریخ یکم و دوم تیر ماه برگزار گردید.
این نشست علمی با حضور دکتر رامین و پزشکان متخصص حوزه علوم سلول درمانی با هدف آموزش بهینه نمونه برداری پوست ، و تزریق سلولها انجام شد.
Actions: E-mail | Permalink |
دی ان ان