X

نشست صميمانه مدير مجتمع با پرسنل خدوم حوزه خدمات اداري

رویدادهای خبری

11

جلسه هم اندیشی امروز مورخ 1402/2/11 با حضور مدیران مجتمع و مسئولین واحد ها برگزار شد.

موضوع جلسه هم اندیشی بیان مشکلات و چالش های موجود توسط مسئولین واحد ها و بیان راهکاراهای موجود برای هرچه بهتر شدن شرایط کار انجام شد.

در ابتدای این جلسه جبلی مدیر مجتمع به بیان مشکلات پیشه رو و اوضاع فعلی مجتمع پرداخت در ادامه شوندی مدیر امور مالی به بیان شرایط نقدینگی مجتمع و پرداخت های اخیر اشاره کرد ، سپس مسئولین واحد ها با بیان چالش های پیش رو و طرح هر چه بهتر شدن اوضاع پرداختن.

Actions: E-mail | Permalink |
دی ان ان