X

نشست صميمانه مدير مجتمع با پرسنل خدوم حوزه خدمات اداري

رویدادهای خبری

06

دکتر شاهرخ رامین طی احکام جداگانه ای صادق منیری لیلی را به عنوان ( سرپرست حقوقی و قراردادهای مجتمع دارویی درمانی هلال ایران ) منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، در متن این انتصاب آمده است: جناب آقای صادق منیری لیلی با عنایت به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی ، به موجب این ابلاغ شما به سرپرست حقوقی و امور قراردادهای مجتمع دارویی درمانی هلال ایران منصوب می شوید.

امید است ضمن بهره مندی از توان مدیران و پرسنل خدوم این مجتمع، با استعانت از الطاف والای انسانی جمعیت هلال احمر و عمل به وظایف ، موفق و سربلند باشید.

Actions: E-mail | Permalink |
دی ان ان