X

نشست صميمانه مدير مجتمع با پرسنل خدوم حوزه خدمات اداري

رویدادهای خبری

01

سرکار خانم معصومه ملک همکار عزیز و گرامی:

اکنون که به افتخار باز نشستگی نایل آمده اید، شایسته است از زحمات بی دریغ ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در طول خدمت تشکر و قدردانی نموده ، توفیق روز افزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت نمائیم.

امید است در پرتو عنایات حق همواره کلیه شئون زندگی موفق و موید باشید.

رییس؛ مدیران و کارکنان مجتمع دارویی درمانی هلال ایران

Actions: E-mail | Permalink |
دی ان ان