X

آزمایشگاه های تشخیص طبی- سلولی و مولکولی (کرونا)

مجموعه آزمایشگاهی

بررسی های ما در سال های اولیه تأسیس کلینیک های مجتمع دارویی درمانی هلال ایران نشان داد؛ تا با در نظر گرفتن رفاه حال مراجعین، اقدامات تشخیصی که نیاز بیماران است در محل مجتمع راه اندازی؛ و سهولت دسترسی افراد به خدمات پاراکلینیکی را تا حد زیادی فراهم آوریم. 

بنابراین با تهیه تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته روز، کار خود را آغاز کردیم. هم اکنون پس از گذشت سال ها، همچون گذشته دغدغه رفع نیاز مردم عزیز را داریم و هرگاه احساس کردیم می بایست در زمینه ای ورود پیدا کنیم، از هیچ تلاشی دریغ نکردیم. همین شد که در این روزهای کرونایی، با راه اندازی آزمایشگاه سلولی- مولکولی در مکانی مجزا، پاسخگوی تعداد زیادی از مراجعین جهت انجام تست "کووید 19" هستیم.

 

آزمایشگاه تشخیص طبی:

آزمایشگاه تشخیص طبی این مجتمع با در اختیار داشتن متخصصین و کارشناسان متبحر و همچنین بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی در بخش های میکروبیولوژی، هماتولوژی، بیوشیمی، سرولوژی، ایمونولوژی و هورمون شناسی خدمات هماتوکریت، اندازه گیری هموگلوبین در خون (HB)، فاکتورهای انعقادی، HIV، اندازه گیری آزمایش های کامل تیروئیدی و سایر آزمایش ها را با برنامه ریزی های کارشناسانه، مطابق با استانداردهای دقیق و بین المللی ارائه می نماید. 

این آزمایشگاه با شماره عضویت EQAP- 10347 تحت پوشش برنامه های ملی ارزیابی خارجی کیفیت قرار دارد.

 

دستیابی به رضایتمندی مشتریان بر اساس رعایت این استانداردها کسب شده است:

 

1. تلاش در جهت دستیابی و پیاده سازی آخرین فن آوری های علمی و فنی معمول در جهان و به روزرسانی تست های آزمایشگاهی.

2. ایجاد تسهیلات مناسب و فراهم نمودن امکانات سخت افزاری در جهت اثر بخشی و کارایی هر چه بیشتر پذیرش و جواب دهی مراجعین در کوتاه ترین زمان ممکن. 

3. شناسایی نیازهای واقعی بیماران و برآورده نمودن انتظارات پزشکان با توجه به توسعه تست های آزمایشگاهی.

4. انجام وظایف به صورت نظام مند و برنامه ریزی شده توسط کارشناسان ماهر و واجد شرایط. 

5. ایجاد انگیزه در پرسنل آزمایشگاه به عنوان سرمایه های انسانی از طریق ارتقاء دانش فنی و سعی در شکوفایی استعدادهای آن ها با استفاده از آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی.  

6. بهبود مستمر در زمینه اجرای الزامات مدیریت کیفیت با اجرای ممیزی دوره ای، انجام کنترل کیفیت مداوم و پیاده سازی تضمین کیفیت در تمام فعالیت های آزمایشگاه.

7. فراهم نمودن زیرساخت های مناسب در جهت حفظ مراجعین وفادار و جذب موارد جدید با تأسیس آزمایشگاه های جدید.  

8. رعایت کامل الزامات مشتری مداری از جمله تعیین قیمت عادلانه و فراهم نمودن شرایط لازم جهت سهولت دستیابی مراجعین به آزمایشگاه و ارسال جواب از طریق اینترنت به ایشان یا پزشکان معالج. 

 

دی ان ان